Start

Welkom op onze site

Voor actueel nieuws en foto’s kun je het beste een kijkje nemen op onze Facebookpagina.

Geschiedenis

De geschiedenis van de molen is uitgebreid beschreven in het onlangs verschenen boek van Kees van Kemenade: De mensen rondom de Doornboom.

Dit boek is te koop bij de molen en via de auteur.

Over

Molen de Doornboom is een werkende windkorenmolen. En als de wind het toelaat, wordt er elke zaterdag gemalen. Als de molen draait, is hij vrij toegankelijk.

De molen werd gesticht in 1856-1857 en heeft vele functies gehad. Sinds de restauratie in de jaren ’70 wordt er weer volop gemalen door een enthousiast team van vrijwilligers.

Naast tarwe en rogge wordt ook Hilverspelt gemalen. Dit gewas wordt geteeld in de omgeving van Hilvarenbeek. Ook malen wij Grutjes rogge dat door de gelijknamige boerderij in ons dorp wordt verbouwd. De Hoevens in Alphen levert jaarlijks Sint Jansrogge.

Het spelt, de tarwe en de rogge worden verwerkt tot heerlijke streekproducten die te koop zijn bij de bakkers in de gemeente.

Wil je zelf bakken? Kom dan eens langs voor vers volkorenmeel. Ook onze pannenkoekenmix is zeker het proberen waard!

Je kunt bij ons pinnen, contant betalen of via een bankoverschrijving.

Contact

Molen de Doornboom vind je aan de Doelenstraat in Hilvarenbeek en is bijna elke zaterdag geopend van 10 tot 17 uur.

Wil je zeker weten dat wij er zijn, kijk dan even op onze facebookpagina of stuur een mailtje naar info@doornboom.nl

Stichting

Molen de Doornboom wordt beheerd door Stichting Molen de Doornboom (RSIN 856973191). Het bestuur wordt gevormd door:

 • Onno Wubbels, voorzitter
 • Bart Hoofs, secretaris
 • Ton van Roessel, penningmeester
 • Ton Sleegers, lid

Bestuursleden krijgen geen vrijwilligersvergoeding voor bestuurlijke activiteiten, zij ontvangen slechts een vrijwilligersvergoeding voor de overige werkzaamheden die zij ten bate van de stichting verrichten.

De vrijwilligers van Stichting De Doornboom ontvangen een vergoeding van ten hoogste het maximaal daarvoor door de belastingdienst vastgestelde bedrag (voor 2021 is dat  € 1.800,-).

Daarnaast kunnen bestuursleden en vrijwilligers kosten declareren voor de onvermijdbare uitgaven die verband houden met activiteiten voor de stichting.

De stichting heeft als doel: 

 • het behoud van de molen “Molen de Doornboom” te Hilvarenbeek, waaronder tevens het behoud van de cultuurhistorische waarden die met de molen zijn verbonden en het behoud dan wel herstel van een passende molenomgeving dienen verstaan te worden;
 • de bevordering van het ingebruikstellen van de eerdergenoemde molen;
 • het malen en verkopen van graan;
 • de bevordering van de kennis van en de belangstelling voor de eerdergenoemde molen en voor molens in het algemeen;
 • en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting. 

De stichting beoogt het algemeen nut. 

De stichting heeft geen winstoogmerk. 

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: 

 • het verwerven van gelden ten behoeve van exploitatie van de molen; 
 • bij particulieren en overheid te bewerkstelligen dat hoge bebouwing en beplanting bij de molen geweerd worden; 
 • het regelmatig in bedrijf stellen van de molen door (vrijwillige) molenaars; 
 • het opleiden van leerling-molenaars; 
 • het regelmatig openstellen van de molen voor bezoek en het verschaffen van informatie aan belangstellenden;
 • het ondernemen en bevorderen van activiteiten die de doelstellingen kunnen dienen. 

Help de molenaar!

Je bent op bezoek geweest bij de molen en hebt daar uitleg gekregen over hoe de molen werkt en over de rol van het weer en vooral ook van de wind.
Als het goed is, heb je het weerstation van de molen gezien. De meetinstrumenten hangen helemaal bovenaan tegen het dak van het museum naast de molen. En het schermpje met alle meetwaarden hangt onderin de molen.
Die meetwaarden kun je terugzien op internet. En we gaan er straks wat mee doen. Lees eerst nog even wat wind is en waarom het belangrijk is voor de molen. Dat is nodig om verder te kunnen werken. Met de knoppen onderaan deze pagina, kun je naar de informatie.

Daarna kun je aan de slag met de meetgegevens. De molenaar moet elke keer als hij wil gaan malen, bepalen waar de wind vandaan komt en hoe hard het waait. Afhankelijk daarvan weet hij dan of hij bijvoorbeeld zeilen moet voorleggen, en hoeveel zeil. Of hij weet dat het niet meer veilig is om te gaan malen omdat het te hard waait. Of misschien gaat het juist helemaal niet waaien en moet hij het graan malen met de stenen die door de motor worden aangedreven in plaats van op de wind.

Aan het eind van deze opdracht maak je zelf een weersvoorspelling en geef je advies aan de molenaar over de windkracht en de windrichting zodat hij weet hoe hij de molen moet klaarzetten om te kunnen werken.

Succes en bedankt voor jouw hulp!