Voor de leerkracht

Informatie vooraf

Het molenbezoek en de opdrachten zijn bedoeld voor groep 7 en 8 en sluiten aan bij onderstaande kerndoel van SLO Oriƫntatie op jezelf en de wereld.

  • Kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.
  • Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik.
  • Kerndoel 45: De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren.

Duur van het molenbezoek is ongeveer een uur.

Voorbereiding in de klas

De minimale voorbereiding is een korte uitleg door middel van een filmpje en eventueel wat vragen (15-30 minuten) om de voorkennis te activeren.

Bekijk het volgende filmpje: https://youtu.be/g6aoBg5Xvmk en ga na afloop in op de techniek die te zien is (tandwielen) en het belang van het weer voor de molen (wind).

Verwerking achteraf is afhankelijk van de keuze van de leerkracht. Het volgende materiaal is beschikbaar op de website van de molen: http://www.doornboom.nl/index.php/help-de-molenaar/

  • Uitleg en opdrachten rondom wind en windsnelheid
  • Uitleg en opdrachten rondom tandwielen

De kinderen kunnen hier geheel zelfstandig (of in tweetallen) aan werken.

Voorbereiding kort voor het bezoek

Vertel de kinderen dat we in de molen erg letten op veiligheid. De molen is oud, de trappen zijn smal en het is heel belangrijk dat de aanwijzingen van de molenaar goed worden opgevolgd.

Tijdens het bezoek

Er is minimaal per 10 kinderen een begeleider nodig. De ervaring leert dat niet alle kinderen handig de trappen op en af gaan en dan is het fijn als er mensen zijn die even kunnen helpen. De molenaar heeft zijn aandacht nodig voor de uitleg.

De kinderen krijgen in de molen een werkblad mee waar ze antwoord op vragen kunnen invullen en tekeningen of notities kunnen maken.

Na het bezoek

De kinderen kunnen zelf aan de slag met de uitleg en opdrachten op de website over het weer en over tandwielen. Het maken van de opdrachten na het molenbezoek is natuurlijk niet verplicht, maar helpt de kinderen wel beter te begrijpen en te onthouden wat ze gezien en gehoord hebben.

Er zijn diverse leuke linkjes en extra opdrachten beschikbaar.